Tarieven

Het uurtarief bedraagt € 190,– excl. BTW voor particulieren en € 215,– excl. BTW voor bedrijven en instanties.

Van dit uurtarief kan in overleg met de advocaat in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Het uurtarief inzake mediation is € 210,– excl. BTW voor de beide partijen tezamen.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u in bepaalde gevallen een advocaat van uw voorkeur krijgen op kosten van uw verzekering.

  • Wanneer u daarvoor expliciet verzekerd bent. Meestal is dat niet het geval en wordt aan u een medewerker van de rechtsbijstandsverzekering toegewezen. U heeft dan alleen recht op een advocaat naar keuze wanneer er een procedure gevoerd moet worden resp. de inschakeling van een advocaat anderszins verplicht is.
  • Er sprake is van een belangenverstrengeling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zowel u als uw wederpartij bij dezelfde rechtsbijstandsverzekering verzekerd zijn.

Rechtsbijstandsverzekering en second opinion

Bent u niet tevreden over de diensten van de toegewezen rechtsbijstandsjurist, dan kunt u mij inschakelen voor een second opinion. Op grond van de verzekeringspolis heeft u recht op vergoeding van de kosten van de second opinion.

De navolgende informatie is specifiek voor particulieren

Vergoeding werkgever in arbeidszaken

Vaak is het mogelijk om in arbeidskwesties afspraken te maken met uw werkgever over een vertrekregeling. Onderdeel van die afspraken kan dan ook zijn gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen en vermogen lager is dan de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde grenzen, dan komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De kosten van rechtsbijstand worden in dat geval door de overheid betaald. U betaalt dan een eigen bijdrage, die wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Dit geldt eveneens voor mediation.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u checken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Als u wordt doorverwezen naar Martini Advocate & Mediator door het Juridisch Loket, kunt u een korting op de eigen bijdrage krijgen.