home

Quickscan

Martini Advocate & Mediator biedt de mogelijkheid van een quickscan ter bepaling van de juridische positie. De quickscan kan betrekking hebben op iedere kwestie in een arbeidssituatie, dus niet alleen op ontslag, maar ok bijvoorbeeld op functiewaardering, reistijdvergoeding of het niet verlengen van een contract.

Op schrift werken wij een analyse en advies uit, die zijn gebaseerd op een gesprek met de medewerker en de bestudering van het dossier.

De juridische quickscan bestaat uit:

  • De vraagstelling;
  • Weergave van de relevante feiten en opsomming van punten die ter discussie staan;
  • Juridische analyse; welke juridische kaders zijn van toepassing, tot welke rechten en plichten leidt dat en wat zijn de mogelijkheden;
  • Inventarisatie van zowel gewenste als ongewenste opties;
  • Advies, waarin ook de uitkeringsrechten worden meegenomen;
  • Inschatting van de kosten en risico’s wanneer Martini Advocate & Mediator als advocaat voor u zou optreden.

Neem vrijblijvend contact met ons op.