Martini Advocate & Mediator: expert in arbeidsrecht, ambtenarenrecht en mediation

Ondernemingsraden

Als een onderneming meer dan 50 werknemers heeft is deze verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. De ondernemingsraad behartigt de belangen van het collectief van de werknemers jegens het bestuur van de onderneming. De ondernemingsraad is er niet voor een individuele behartiging. Feitelijk is de ondernemingsraad de schakel tussen het bestuur en de werknemers. De ondernemingsraad heeft daarnaast ook rekening te houden met het belang van de onderneming zelf.

De ondernemingsraad speelt bij ingrijpende beslissingen van het bestuur van de onderneming vaak een belangrijke rol. Bijvoorbeeld als de onderneming van plan is om te reorganiseren. In het kader van de besluitvorming rond dit proces is noodzakelijk dat de ondernemingsraad op tijd hierbij betrokken wordt en een kritische rol vervult. Van de ondernemingsraad wordt dan ook een bepaalde ‘knowhow’ verwacht.

Rechten van de ondernemingsraad

  • Informatierecht
  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Recht op overleg en initiatief

Wilt u advies in een arbeidsrechtelijke kwestie?

Leden van de ondernemingsraad komen nogal eens in aanraking met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Aangezien de complexiteit van dergelijke kwesties tamelijk hoog is, kunt u als (lid van de) OR zich in die kwesties laten adviseren door de expert van Martini Advocate & Mediator die met meer dan 40 jaar ervaring verstand van zaken heeft.

Martini Advocate & Mediator voorziet ondernemingsraden van dergelijk adviezen. Waar nodig zal ook de gang naar de rechter of de ondernemingskamer gezocht worden.

Meer weten? 06-81287575 of info@martiniadvocate.nl

Laat u zich door mij informeren in een persoonlijk gesprek en neem direct contact met mij op.