Mediation en Martini Advocate & Mediator: in  arbeidsrecht/ambtenarenrecht

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict of geschil door bemiddeling of onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Dit betekent dat beide partijen ook letterlijk met elkaar aan tafel zitten. Zo kunnen alle aspecten en achtergronden van het conflict en mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken. De mediator bemiddelt daarbij, dat wil zeggen dat hij of zij het gesprek zo begeleidt dat partijen tot overeenstemming kunnen komen De mediator levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit.
De ervaring leert dat in veel gevallen door mediation een oplossing bereikt kan worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Partijen blijven namelijk zelf betrokken bij de manier waarop het conflict wordt opgelost.

Voorwaarde voor mediation is dat partijen zelf willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en er wordt gewerkt volgens de regels van vertrouwelijkheid.
De voordelen van mediation op een rijtje:

  • partijen kunnen zelf een constructieve rol blijven spelen
  • er is ruimte voor creatieve oplossingen
  • partijen komen tot een gezamenlijke oplossing die voor beiden aanvaardbaar is
  • de kosten zijn een stuk lager dan bij een gerechtelijke procedure
  • het gaat om een informele procedure, waardoor een oplossing sneller bereikt kan worden

Meer weten? 06-81287575 of info@martiniadvocate.nl

Vraag om een kennismaking. Ik bekijk met u of uw zaak geschikt is voor mediation en voor u geldt dat u weet wat u kunt verwachten. Neem direct contact met mij op.