Rechtsgebiedenregister als bedoeld in art. 35b van de Regeling op de Advocatuur

Martini Advocate & Mediator heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Arianne Boogaart: Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.