Martini Advocate & Mediator: expert in arbeidsrecht, ambtenarenrecht en mediation

Bent u ontslagen? Vermoedt u dat er ontslag dreigt? Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict met gemeente, provincie, rijksoverheid, universiteit, onderwijsinstelling of andere overheidsinstantie? Heeftt u te maken met een verstoorde arbeidsrelatie? Is een reorganisatie bij uw werkgever aan de gang?

Sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de WNRA (Wet  Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) is er voor diverse ambtenaren qua rechtspositie veel veranderd. Dus heeft u hier vragen over of over andere zaken? Dan bent u bij Martini Advocate & Mediator aan het juiste adres.

Martini Advocate & Mediator staat u bij in (dreigende) arbeidsconflicten, ontslagzaken alsook alle andere voorkomende geschillen. Ik ben betrokken, beschik over meer dan 39 jaar ervaring en ben dus uitermate deskundig. Ik denk met u mee, breng advies uit over mogelijke oplossingen en begeleid u met mijn expertise naar het beste resultaat.

Een greep uit de diensten die ik u kan bieden:

  • Ik adviseer u over de beste strategie in uw zaak
  • Ik bied ontslagbegeleiding
  • Ik analyseer uw juridische positie via een quickscan en adviseer u over de te nemen vervolgstappen
  • Ik verzorg een second opinion als u ontevreden bent over de aanpak van uw rechtshulpverlener dan wel rechtsbijstandsverzekering
  • Ik beoordeel uw aanstelling/arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst of een sociaal plan
  • Ik onderhandel voor u bij geschillen of financiële regelingen
  • Ik procedeer voor u ingeval van aanstelling bij bezwarencommissies en bij de bestuursrechter (tot in hoogste instantie) dan wel ingeval van arbeidsovereenkomst bij de civiele rechter (tot in hoogste instantie)

Meer weten? 06-81287575 of info@martiniadvocate.nl

Laat u zich door mij informeren in een persoonlijk gesprek en neem direct contact met mij op.