deur-mediation

Juridische coaching

Martini Advocate & Mediator biedt de mogelijkheid van juridische coaching in het kader van een loopbaantraject.

Door krimpen en bezuinigingen verwachten wij dat er in de komende tijd veel functies zullen verdwijnen, met name bij de overheid en overheidsafhankelijke werkgevers zoals onderwijsinstellingen. Voor veel werknemers en ambtenaren zal daardoor grote onzekerheid ontstaan. Deze onzekerheid wordt versterkt door het gebrek aan kennis over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden.

Werkgevers hebben er behoefte aan en belang bij dat de medewerker die met wijziging van de rechtspositie wordt geconfronteerd, goed wordt geïnformeerd omtrent de gevolgen daarvan. De medewerker kan daardoor een weloverwogen keuze maken. Het gaat daarbij om een zorgvuldige informatieverstrekking over herplaatsing, omscholing, de uitkeringssituatie na ontslag (WW, bovenwettelijke WW, WIA), eventuele beëindigingsvergoedingen en de fiscale aspecten/mogelijkheden daarvan, gevolgen voor het pensioen, outplacementbegeleiding etcetera.

De meeste medewerkers hebben echter moeite om het advies van hun werkgever te vertrouwen. Er is immers sprake van tegengestelde belangen. Tegelijkertijd schrikken zij ervoor terug advies in te winnen bij een advocaat in verband met de kosten.

Wanneer wij betrokken worden bij een wijziging rechtspositie, kan de medewerker een beroep op ons doen om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het kader van het ontslag. Dit gebeurt op basis van een juridische Quickscan.

De juridische Quickscan gaat over de volgende onderwerpen:

 • Herplaatsing , outplacement, omscholing
 • WW, WIA
 • wachtgeld/bovenwettelijke uitkeringsrechten
 • beëindigingsvergoeding en fiscale aspecten
 • keuzepensioen en eventuele compensaties
 • suppletie bij een minder betaalde baan
 • detachering of uitruilmogelijkheden
 • transfer
 • terugkeergarantie
 • begeleiding van werk-naar-werk/outplacement
 • stimuleren van ondernemerschap
 • gedeeltelijk ontslag

De medewerker krijgt een onafhankelijk en objectief advies, dat veelal betaald wordt door de werkgever. De werkgever krijgt geen inzage in dat advies tenzij de medewerker daar toestemming voor verleent. Het advies is dus vertrouwelijk. De medewerker krijgt daarmee een persoonlijk advies op maat, gericht op een redelijke oplossing.

Het voordeel voor de werkgever is dat de kosten te overzien zijn. Het gebeurt vaak genoeg dat de werkgever de kosten van de advocaat van de werknemer betaalt maar dan heeft de werkgever geen grip op de ontwikkeling van die kosten. Bij de juridische coaching van Martini Advocate & Mediator is dat van tevoren af te spreken.

Komen partijen er niet uit dan speelt Martini Advocate & Mediator verder geen rol en is ieder vrij om zijn eigen weg en zijn eigen juridische procedure te volgen, zonodig met een eigen juridisch adviseur.

De kosten van juridische coaching kunnen van tevoren worden begroot.

Neem vrijblijvend contact met ons op.